Γιώργος Καρβέλας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

Washingtonia (2014) |

Limbo (2016) |

The Waiter (2018) |

Digger (2020) |

Hσυχία 6-9 (2022)