Ελίνα Ψύκου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
Η αιώνια επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά (2013) |
Ο γιος της Σοφίας (2017)