Ελίνα Ψύκου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
2013 – Η αιώνια επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά |
2017 – Ο γιος της Σοφίας