Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

Χώρα Προέλευσης (2010) |

Βόλτα (2014) |

Στο Σπίτι (2014) |

Xenia (2014) |

Η Δουλειά της (2018)