Σοφία Δημοπούλου

CASTING DIRECTOR

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

Ο Γιος της Σοφίας (2017) |

Third Kind (2018) |

Ευτυχία (2019) |

Σιωπηλός Δρόμος (2021)