Άγγελος Φραντζής

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
2010 – Μέσα στο Δάσος |
2015 – Σύμπτωμα |
2018 – Ακίνητο Ποτάμι

Η δομή του πρακτικού σεμιναρίου Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2020 (Νοέμβριος ΄19 - Μάιος '20) θα αναρτηθεί τέλος Ιουλίου.