Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

SOUND DESIGN
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
2013 – Ο Μανάβης |
2016 – Σιωπηλός μάρτυρας |
2017 – Γιάννης Καστρίτσης-Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του |
2019- O Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα

Η δομή του πρακτικού σεμιναρίου Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2020 (Νοέμβριος ΄19 - Μάιος '20) θα αναρτηθεί τέλος Ιουλίου.