Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
Ο Μανάβης (2013) |
Σιωπηλός Μάρτυρας (2016) |
Γιάννης Καστρίτσης: Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του (2017) |
O Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα (2019) |
Daniel ’16 (2020)