Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
Ο Μανάβης (2013) |
Σιωπηλός μάρτυρας (2016) |
Γιάννης Καστρίτσης-Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του (2017) |
O Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα (2019)