Σοφία Κόκκαλη

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

Μικρά Αγγλία (2013) | Interruption (2015) | Νήμα (2016) | Play (2017) | Έκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς (2018) | Winona (2019) | Pari (2020) | Digger (2020)