Εύα Στεφανή

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
1991 – Moiroloi | 1995 – Athene | 2001 – Prison Leave | 2001 – Acropolis | 2004 – The Box | 2007 – What Time is It | 2008 – Bathers | 2012 – The Return of E.C. Gonatas| 2012 – Dimitris Papaioannou | 2014 – Ill not Ill | 2016 – Incubator | 2017 – Virgin’s Temple | 2017 -Manuscript

Η δομή του πρακτικού σεμιναρίου Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2020 (Νοέμβριος ΄19 - Μάιος '20) θα αναρτηθεί τέλος Ιουλίου.