Εύα Στεφανή

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
2014 – Ill Not Ill |

2016 – Incubator  |

2017 – Virgin’s Temple |

2017 – Manuscript

Η δομή του πρακτικού σεμιναρίου Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2020 (Νοέμβριος ΄19 - Μάιος '20) θα αναρτηθεί τέλος Ιουλίου.