Γιώργος Τελτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
O Κύριος Π (2010) |

Γεννήτρια (2013) |

Dye (2014) |

Φράγμα (2017) |

Βούτα (2020) |

All Souls Unaccompanied (2021) |

Στο Θρόνο του Ξέρξη (2022)