Σύλλας Τζουμέρκας

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

2010 – Χώρα Προέλευσης |

2014 – A Blast |

2016 – Suntan (Σενάριο)

Η δομή του πρακτικού σεμιναρίου Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου 2020 (Νοέμβριος ΄19 - Μάιος '20) θα αναρτηθεί τέλος Ιουλίου.