Γιώργος Γούσης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

Ο Χειροπαλαιστής (2020) |

Μαγνητικά Πεδία (2021) |

Χειροπαλαιστής (2022) |