Ντίνος Τσέλης

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:
Emerging (2015) |
Village Potemkin (2016) |
Eυτυχία (2016) |
You Can’t Fight Christmas (2017) |
Σόπι – Μια Ημέρα Ακόμη (2018)